BLOG

 


ณ นีโอโรเลอร์

การประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายคงเป็นเสน่ห์ของสกรูคอนเวเยอร์ จำนวนชิ้นส่วนไม่เยอะ ทำให้เข้าใจง่าย การทำงานเป็นระบบปิด ทำให้วางแผนควบคุมได้ง่าย จำนวนชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่น้อย ทำให้ดูแลง่าย

คุ้มค่าการลงทุน ดูแลรักษาง่าย การเดินเครื่องราบรื่นไม่สะดุด เนื่องจากมีชิ้นส่วนเพียงชิ้นเดียวที่เคลื่อนที่

Powered by MakeWebEasy.com